1. TJÄNSTER

Vi är med i förstudier och leder projektering tillsammans med samarbetspartners, designar och installerar kompletta lösningar för optimal funktion efter kundens behov. Vi är verksamma inom teknikområdet kraft med all kringutrustning.

 • Ställverk 0,4kV -36kV 
 • Ställverksservice 
 • Driftavtal 
 • Transformatorer 
 • Reservkraft 
 • UPS 
 • Solcellsanläggningar 
 • Elbilsladdare 
 • Kabelarbeten upp till 36kV 
 • Aluminiumbeklädnad 
 • Installationsgolv 
 • Provning, mätning samt utredning. 
 • Certifierad termofotografering