Om oss

Företaget

• Vi erbjuder gedigen kunskap och erfarenhet inom kraft. Vi har nära samarbete mellan projektörer, leverantörer och montörer, där våra projektledare har lång erfarenhet att samordna allt från små entreprenader och serviceavtal till stora och komplexa projekt.

• Vi medverkar i ett projekts alla skeden från de tidiga idéerna till färdig produkt och förvaltning. 

• Arbetet bedrivs i nära samverkan med kunder och vi lägger stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och väl planerat arbete.

 

Kvalitet/Miljö

För oss är det en självklarhet att alltid erbjuda våra kunder hög kvalitet på det jobb vi utför. Vårt mål är också att valet av el materialet sker med största möjliga miljö hänsyn. Vi strävar alltid att leverera enligt de ställda krav som gäller för miljö, kvalitet och säkerhet. 

JN Kraftinstallatörer AB har ett kvalitets- och miljösystem enligt branschorganisationen EIO:s koncept som baseras på ISO 9001 och 14001

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco