0009kungsleden-21491d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg
Byte av lågspänningsställverk, Tegeluddsvägen

Byte Lågspänningsställverk Tegeluddsvägen 76

J.N. Kraftinstallatörer fick förtroendet av Kungsleden att byta ut deras föråldrande lågspänningsställverk i deras fastighet på Tegeluddsvägen 76.

J.N. Kraft åtog sig funktionsansvaret i denna entreprenad så som konstruktion, byggarbeten, markarbeten, TA-Planer samt omläggning av kablage under en helg. Det nya ställverket är dimensionerat för 1250A.

Vi tackar Kungsleden för förtroendet samt ett roligt projekt tillsammans med deras projektgrupp.