dsv-reservkraft.jpg
Nätstation och Reservkraft 1540kVA

DSV Rosersberg, Nätstation och Reservkraft 1540kVA

J.N. Kraftinstallatörer fick förtroendet av vårt systerbolag Ohmegi att installera ny nätstation med hög- och lågspänningsställverk, 2 st transformatorer samt reservkraft 1540kVA till deras projekt, DSVs nya logistikhall i Rosersberg. I projektet ingick konstruktion, leverans, installation, driftsättning samt samordnad provning. Omkring 2600m lågspänningsförband drogs ut till nya ställverk inne i byggnaden.

Vi tackar Ohmegi för förtroendet och det god samarbetet under genomförandet!