smeden-1.jfif
Smeden 1 i Solna

Byte av 2 st lågspänningsställverk åt Fabege i Solna

J.N. Kraftinstallatörer har fått förtroende att byta ut 2 st lågspänningsställverket i fastigheten Smeden 1, JN Kraft tackar för förtroendet och projektet beräknas utföras under April 2022.