emil-gustafsson2.jpeg

Udda uppdrag bland djuren på Skansen

Instalco erbjuder en bred palett av installationsuppdrag. Nyligen har ett unikt installationsuppdrag bland björnar och hästar avslutats. Det är dotterbolaget JN Kraft som haft i uppdrag att installera två nya transformatorer och ett lågspänningsställverk på friluftsmuseet Skansen på Djurgården i Stockholm.

På Skansens interna elnät finns ett antal undercentraler som matar ut ström i området. Från knutpunkten Stallet matas ström till exempelvis björnidet och häststallet.

– Skansen är verkligen en annorlunda miljö att jobba i, med fina hus från hela landet och där djuren alltid är närvarande. En morgon när jag kom spärrade en påfågeltupp upp sina vingar och en annan morgon tittade en brunbjörn på mig från sitt hägn, berättar Emil Gustafsson, projektledare på JN Kraft.

Sedan 1891 visar Skansen upp svensk natur och kultur i form av byggnader, växter och djur. Det gamla ställverket, i direkt anslutning till häststallet, har varit uttjänat och det fanns inget annat alternativ än att byta ut det mot ett nytt.

– När det gäller såna här gamla anläggningar är problematiken att även om saker och ting funkar finns det sällan några reservdelar att få tag på om de går sönder. Så ”ut med det gamla och in med det nya” var det som gällde här på Skansen.

Emil Gustafsson förklarar att det är en väsentlig skillnad både driftssäkerhetsmässigt och personsäkerhetsmässigt att installera en ny anläggning mot att behålla den gamla.

– Den nya anläggningen har bättre och smartare reläskydd som löser ut snabbare och effektivare om ett driftfel skulle uppstå. Det finns också ljusbågsvakter för personsäkerheten i anläggningen.

Emil Gustafsson beskriver sin projektledarroll som en hybridroll, där han både är med och projektleder och skruvar ute på fältet.

– Vi har hittat ett bra koncept, när vi är med och är hands on i projekten snappar vi upp felaktigheter. Det betyder att det blir kortare ledtider när det gäller att lösa frågor och små problem som uppstår. Det uppstår helt enkelt färre missuppfattningar, vilket spar mycket tid och funderingar.

Det praktiska arbetet med att montera och installera Skansens nya anläggning pågick under en månads tid där projekteringen också tog ungefär en månad, sedan var det väntan på leverans innan installationen kunde börja, enligt ett fast pris där Skansen var beställare och slutkund.

Vilken var den stora utmaningen i det här projektet?

– Som alla våra projekt kan vi ju inte bara släcka en anläggning, det skulle ingen acceptera.

Därför var utmaningen här att hålla anläggningen i drift samtidigt som vi bytte ut allt i den. Vi gjorde reservlösningar där vi skiftade mellan transformatorer och lade över spänningen utifrån en omkopplingsplan.